Nieuwsbrief
Is deze e-mail niet leesbaar, klik hier.

Je ontvangt deze email omdat je bekend bent met Bureau Spoorbouwmeester of één van onze
medewerkers. Schrijf je uit mocht je deze email niet meer willen ontvangen.
# 01 - feb 2013
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling rond het Spoorbeeld en andere spoorgerelateerde zaken. Deze eerste Spoorbeeld nieuwsbrief van het nieuwe jaar begint met een woord van de Spoorbouwmeester waarin hij vooruit kijkt naar 2013: een jaar waarin verschillende inspirerende projecten en visies op stapel staan.
 
2012 was het eerste jaar van mijn tweede periode als Spoorbouwmeester. Maar bovenal was 2012 het jaar van het vernieuwde Spoorbeeld. Op 10 oktober werd de Spoorbeeld website gepresenteerd in bijzijn van Marion Gout-van Sinderen (ProRail) en Bert Meerstadt (NS). Met beide heb ik afgesproken dat de focus de komende tijd zal liggen op het "realiseren". Daar ligt ook mijn hart. Want hoe inspirerend het formuleren van beleid en het voorbereiden van projecten ook is, uiteindelijk gaat het om de praktijk. Op weg naar realisatie is het belangrijk om alle partijen op een lijn te krijgen: de lijn van aantrekkelijke, comfortabele stations voor alle reizigers. Ik verwacht dat het Spoorbeeld hierbij een stimulerende en verbindende rol kan spelen. Een breedgedragen Spoorbeeld kan ons helpen om nog efficiënter samen te werken en nog meer plezier te halen uit het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer voor een zo groot mogelijke groep reizigers.
De inspiratie komt niet alleen uit het Spoorbeeld zelf. Nu de vernieuwing van de NSP stations zichtbaar wordt, wordt de inspiratie ook tastbaar. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Stationsoutillage waarvan de eerste objecten in de loop van dit jaar geplaatst zullen worden. NSP en Stationsoutillage laten alvast het resultaat zien van de intensieve samenwerking tussen spoorpartijen, gemeenten, rijksoverheid en talloze andere partijen. De resultaten van het harde werken geven energie om ook in 2013 voortvarend door te gaan met de vernieuwing en verbetering van de spooromgeving. 
Koen van Velsen 
Spoorbouwmeester te gast bij ProRail College Tour
Tijdens de ProRail College Tour, een initiatief van Young ProRail, maken jonge ProRail’ers kennis met invloedrijke personen binnen en buiten de ProRail organisatie(s). Net als in het televisieprogramma, wordt de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen in een informele sfeer. Spoorbouwmeester Koen van Velsen was op 10 januari 2013 in Utrecht de eerste gast in ProRail College Tour. De Spoorbouwmeester was enthousiast over het initiatief en de hoge opkomst. Tijdens de College Tour sprak Van Velsen onder meer over het belang en de ambities van het Spoorbeeld. Ook was er aandacht voor het werk van Bureau Spoorbouwmeester en het uitgangspunt niet als ‘politieagent’ op te treden maar de inspiratie en samenwerking te zoeken. Een goede dialoog is daarvoor van groot belang. De College Tour droeg hier zeker aan bij. De Spoorbouwmeester greep het moment ook aan voor een oproep om van het Spoorbeeld een breed gedragen visie te maken. Het was een inspirerende middag die uitnodigt tot een vervolg. 
Handboek SITS is beschikbaar op de website
De Visie Stationsconcept in tijdelijke situaties (SITS) dient als handleiding bij de verbouwing van stations. Bij SITS ligt niet langer de focus op het voorkomen van bouwoverlast, maar op het maken van een – weliswaar tijdelijk – veilig, leesbaar en prettig station. Opgesteld als handleiding biedt het houvast aan opdrachtgevers en opdrachtnemers bij de verbouwing van stations en de omgeving van stations.  
  
Het handboek staat nu op deze site en is verkrijgbaar als geprint magazine....Lees verder
Samenvatting Handboek Bewegwijzering beschikbaar op website
Bewegwijzering omvat de vorm, de inhoud en de locatie van wegwijzers ten behoeve van transport in station en staat of valt met uniform gebruik. Juist het generieke en eenduidige geeft de reiziger een bekend gevoel. Vanuit een onbewuste perceptie van herkenning vindt de reiziger makkelijk zijn weg. Het is een baken in een soms veranderende omgeving en vraagt daarom om visuele herkenbaarheid.
De samenvatting bevat de belangrijkste informatie over de generieke bewegwijzering en de belettering voor , in eerste instantie, treinstations. Bestemd voor externen, is het een praktische gids om te komen tot het maken van een bewegwijzeringsplan en bordlay-outs. Het vormt een aanpassing van het Toepassingshandboek en het Elementenhandboek (versie okt. 2012).

Voor iedereen die hiermee te maken krijgt, is het een aanrader om deze samenvatting van het handboek te downloaden van onze website....Lees verder
Open oproep ontwerpers
De selectie van ontwerpers voor ontwerpgaven op en rond het spoor is een van de belangrijke taken van de Spoorbouwmeester. Bureau Spoorbouwmeester beschikt daartoe over een omvangrijke database waarin vele ontwerpers met bureau-informatie en referentieprojecten zijn opgenomen. Daarom nodigen wij ontwerpers uit om zich in te schrijven....Lees verder
jan 2012 Korte terugblik op lancering toegevoegd op de Spoorbeeldwebsite
Spoorbouwmeester Koen van Velsen spreekt over het Spoorbeeld tijdens de lancering op 10 oktober 2012. Kijk hier
 
Architectuurhistoricus Lara Voerman (SteenhuisMeurs) houdt een lezing over Hein Otto en de spooromgeving tijdens de lancering van het Spoorbeeld op 10 oktober 2012. Kijk hier
jan 2013 Extra service op de website beschikbaar.
Op de website wordt gebruik gemaakt van Peecho, een organisatie die het mogelijk maakt om van een digitaal document een papieren versie te verkrijgen. Via de Peecho-button op de website is het nu mogelijk om  documenten op de website zoals het beleidsdocument Het Stationsconcept, SITS en bijvoorbeeld essays bij Inspiratie te bestellen.

Voor iedereen die op regelmatige basis op de hoogte gehouden wil worden van ontwikkelingen rond het Spoorbeeld, is op de website de mogelijkheid om via RSS een email te ontvangen met nieuwe nieuwsberichten of Inspiratie.
22 ma 2013 Lezing van de Spoorbouwmeester op Station Leiden.
In samenwerking met het Railforum en de NS organiseert de directie Stations op vrijdag 22 maart 2013 een werkbezoek aan het station Leiden-Centraal. De focus van deze dag is gericht op de klantbeleving. Koen van Velsen geeft een lezing over Spoorbeeld als onderdeel van het dagprogramma.
Fotoreportage van Prettig Wachten
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zoekt ProRail naar concrete oplossingen om het wachten op stations te veraangenamen. Het project heeft tot doel om op korte termijn veertig kleine en middelgrote stations structureel te verbeteren. Lees verder....Lees verder
De man achter Stationsweb
Wie op zoek is naar informatie over stationsgebouwen komt vroeg of laat bij Stationsweb terecht. Begonnen als een online documentatieplaats voor de liefhebberij van Wichor Bramer, is Stationsweb het afgelopen decennium uitgegroeid tot een informatiebaken voor spoorliefhebbers en personeel van NS en ProRail....Lees verder
Van de stations die tot De Collectie behoren, worden waardestellingen gemaakt. Een aantal zijn al bewerkt tot een artikel op de Spoorbeeld website. Je vindt ze bij Inspiratie. Kijk hieronder voor de eerste drie. 
Station Amsterdam Amstel
Artikel over het eerste moderne station van Nederland door Paul Meurs ...Lees verder
Station Almere
Centraal
Artikel over de waarde van een verknoping van onder-, boven- en buitenwereld door Leon van Meijel en Teake Bouma...Lees verder
Station Den Haag Hollands Spoor
Artikel over de waarde van een verloren routebeleving door Paul Meurs...Lees verder