Nieuwsbrief
Is deze e-mail niet leesbaar, klik hier.

Je ontvangt deze email omdat je bekend bent met Bureau Spoorbouwmeester of één van onze
medewerkers. Schrijf je uit mocht je deze email niet meer willen ontvangen.
1 februari 2018

Beste lezer,

In de voormalige meubelfabriek van de firma Gelderland in Culemborg vond op 25 januari het symposium van het Bureau Spoorbouwmeester plaats. Het symposium bood mij een geweldige eerste gelegenheid om mijn werkkring te leren kennen. Lees het artikel 'Een teken van beschaving ' om een indruk te krijgen van de bijdragen en de debatten.

De stelling was dat het station en zijn omgeving van cruciale betekenis zijn voor de structuur van de stad, voor de vitaliteit van de wijken, voor de samenhang in het stedelijke verkeer. Alle spoorse partijen hebben daarom een enorme verantwoordelijkheid: zorgen dat het spoor en de bijbehorende voorzieningen de bewoners en bezoekers van steden en dorpen ondersteunen in hun activiteiten, strevingen en verlangens.

Na de oplevering van de grote nieuwe stationsgebouwen van bijvoorbeeld Utrecht, Rotterdam en Arnhem is het nu tijd voor een update van de kleine en middelgrote stations. NS, ProRail en Bureau Spoorbouwmeester gaan de komende tijd op verkenning naar partijen die in samenwerking zorg willen dragen voor een vitale stationsomgeving, waar iedereen zich welkom voelt. Dat is een uitdagende opgave waar de adviseurs van mijn bureau graag aan meewerken. Beschouwt u ze maar als de ruimtelijke verkenners van de toekomstige publieke waarde van onze stations. Ter inspiratie is hiervoor het document Hartelijk Welkom gemaakt, deze vindt u verderop in de nieuwsbrief.

We hopen u in de projecten te treffen!

Eric Luiten

Spoorbouwmeester 

Hartelijk welkom
De publicatie Hartelijk Welkom is een uitnodiging tot samenwerking, en wil inspireren tot integraal ontworpen stations en stationsomgevingen met een hoge ruimtelijke kwaliteit.Lees verder
Het Openluchtstation, de nieuwe opgave: het vitale en comfortabele ontvangstdomein
Door uiteenlopende typen stations te analyseren is onderzocht welke ontwerpuitgangspunten en -principes belangrijk zijn bij het ontwerpen van een vitaal en comfortabel ontvangstdomein. Lees verder
Een teken van beschaving
Verslag Spoorbeeld Symposium - De publieke waarde van stations

Gespreksleider Lucas De Man daagde zijn gesprekspartners scherp en vol humor uit om die publieke waarde nader te duiden. Daarnaast zocht hij naar antwoorden op de vraag met welke ontwerpopgaven het spoor te maken gaat krijgen: nu en in de toekomst.” Lees verder
   
   
Column Lucas De Man 'Waar wachten we nog?'

Ter afsluiting van een geslaagd symposium draagt Lucas De Man een column voor die hij met lichte tegenzin schreef, uit vrees voor anekdotes. “Maar wie durft zo’n verzoek van Bert en Eric nou te weigeren”, grapt hij. De Man’s slotwoord is een pleidooi voor het publieke karakter van het station. “Zorg dat we zo efficiënt en veilig mogelijk kunne reizen. Maar zorg zeker ook dat we ruimte houden om anderen te ont-moeten.” Lees verder
Aanbesteding Groningen van start

In de Spoorzone Groningen willen Provincie Groningen, Groningen, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ‘het mooiste station van Nederland’ realiseren. ProRail zoekt voor ontwerp en realisatie consortia die zich willen inzetten om dit te realiseren. De registratie van belangstellenden start binnenkort! Lees verder
Doe je mee?
ProRail realiseert een energieneutraal en circulair gebouw voor Verkeerleiding en Incidentenbestrijding en vraagt in een markconsultatie om jouw denkkracht.
ProRail heeft een strategie uitgezet waarin een consortium van ontwerpende partijen wordt gezocht om een integraal ontwerp te maken. Geïnteresseerd? Lees hier meer. 
Spoorbouwmeester in het nieuws
Eric Luiten is vanaf 1 januari 2018 Spoor­bouwmeester. Hij volgt architect en stedenbouwkundige Bert Dirrix op die de functie drie jaar vervulde. RailForum interviewde de voormalige en huidige spoorbouwmeester. Lees hier het artikel