Nieuwsbrief
Is deze e-mail niet leesbaar, klik hier.

Je ontvangt deze email omdat je bekend bent met Bureau Spoorbouwmeester of één van onze
medewerkers. Schrijf je uit mocht je deze email niet meer willen ontvangen.
9 februari 2017

Een uitnodiging voor een prachtige toekomst

 
Het gemak waarmee je kunt reizen, het overzicht, de oriëntatie en de ambiance bepalen voor een groot deel de ervaring van de reis en de kwaliteit van het openbaar vervoer. Vele opdrachtgevers, disciplines, projecten en programma’s werken dagelijks in nauw overleg samen en stellen in hun werk de reiziger centraal. Dat kan je je als ‘argeloze’ reiziger amper voorstellen, het is ook niet de bedoeling dat je dat merkt of ziet. De reisomgeving hoort ‘als vanzelfsprekend’ te zijn en de enorme kwaliteitsslag die de afgelopen jaren op heel veel schaalniveaus is ingezet, zal moeten voelen als welkom en vertrouwd. Maar de samenwerking om dat tot stand te brengen is niet zo vanzelfsprekend; dat vraagt iedere keer opnieuw om aandacht, scherpte en positieve energie. Een kwaliteitsslag maken gaat niet vanzelf.
 
Integrale kwaliteit is vrijwel altijd het resultaat van goede en inspirerende samenwerking tussen alle betrokken partners en partijen, en vaak speelt het ruimtelijk ontwerp een belangrijke (ver)bindende rol; niet autonoom maar optimaal toegepast op de opgave. Integrale kwaliteit is een optelsom van duurzame gebruiks- en belevingskwaliteit waarbij architectuur en vormgeving maximaal worden ingezet –niet al doel maar als middel- om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.
Ik nodig u -bestuurders, beleidmakers, opdrachtgevers, ontwerpers, ontwikkelaars, eigenaren en beheerders- uit, om met ons en met elkaar op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden om samen te bouwen aan een prachtige toekomst.
 
Het zijn de gezamenlijke investeringen in de vele grote en kleine projecten en programma’s die zorgen voor de integrale kwaliteit van het unieke spoornetwerk dat ons land rijk is. Kirsten Hannema schreef voor Bureau Spoorbouwmeester een aantal zogenaamde Spoorbeeldverhalen over samenwerken, verbinden en werken aan gezamenlijke integrale kwaliteit.
  
Ik ben trots op de manier waar op we op en rond sporen en stations samenwerken aan de publieke opgaven. De integrale kwaliteit die we met elkaar nastreven is niet vanzelfsprekend en komt niet vanzelf; daar hebben wij uw hulp bij nodig! lees hier verder
  
Bert Dirrix
Spoorbouwmeester.
 
Kunstwerken en Kunstwerken
Spoorbeeldverhaal #5
Wat heeft de imposante spoorbrug over de A1 bij Muiderberg te maken met het beschuttingssysteem op station Ede Centrum, waarvan de achterkant doet denken aan een sterrenstelsel?
lees verder...
Gecontroleerde en geboden toegang
Spoorbeeldverhaal #6
De poortjes om in te checken voor je reis kent inmiddels iedereen. Maar wist je dat er ook hard gewerkt wordt aan geboden toegang?
lees verder...
Zonnepark Betuweroute
Met dit idee wil Bureau Spoorbouwmeester aandacht vragen voor de impact van de energietransitie in het ruimtelijk domein.
lees verder...