Nieuwsbrief
Is deze e-mail niet leesbaar, klik hier.

Je ontvangt deze email omdat je bekend bent met Bureau Spoorbouwmeester of één van onze
medewerkers. Schrijf je uit mocht je deze email niet meer willen ontvangen.
18 juli 2016


Jaarbericht 2015

Van Utrecht tot Amsterdam Amstel, van Amsterdam RAI tot Den Haag, van Breda tot Arnhem en van Zwolle tot Groningen: 2015 was met de vele projecten een inspirerend jaar. Van zo’n jaar doen we graag verslag.


Als we naar 2015 kijken, zien we dat op alle plekken waar geïnvesteerd is in beleving en ruimtelijke kwaliteit, dit nu ook zichtbaar is en na jaren van ontwerpen en bouwen enorm wordt gewaardeerd door de gebruikers en de omgeving. We zien het resultaat van de goede samenwerking tussen NS, ProRail, Bureau Spoor­bouwmeester, de diverse betrokken omgevingspartijen en vervoerders; op alle plekken waar we verbinden en samenwerken komt dat het resultaat merkbaar ten goede.

Net als in andere jaren is dit jaarbericht meer dan een overzicht van werkzaamheden en resultaten. Dit jaar bevat het jaarbericht het essay Bestemming Station; een rondreis langs veertien stations die exemplarisch zijn voor het werk van ons bureau in 2015. Ook bevat het jaarbericht twee tekeningen van Jan Rothuizen: een over het reizen per trein en een over het nieuwe Arnhem Centraal...Lees verder

Stationserfgoed online
NS Stations, ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester organiseerden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het symposium ‘Stationserfgoed’. Daarmee werd met trots het moment gemarkeerd waarop meer dan zestig waardestellingen voor iedereen online beschikbaar gesteld zijn...Lees verder
Nieuw; Handboek Geluidsschermen
Afgelopen maanden is door ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester gewerkt aan de update van het Handboek Geluidsschermen. Onlangs werd het vastgesteld en vervangt hiermee het bestaande handboek. Het handboek slaat een brug tussen de vormgevingsuitgangspunten zoals geformuleerd in Spoorbeeld en de ontwerprichtlijnen waarin de (geluid)technische eisen zijn verwoord...Lees verder
juni 2016 Kunstcommissie
NS Stations en ProRail hebben samen met Bureau Spoorbouwmeester een kunstcommissie aangesteld die zich gaat buigen over instandhouding en realisatie van kunst op en rond het station. Lees verder
22 juni '16 Inspiratiecollege
De Federatie voor Ruimtelijk Kwaliteit heeft tot doel de schoonheid van onze gebouwde omgeving te bevorderen. Welstandscommissies, monumentencommissies, adviesorganen voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, stedenbouw en landschap zijn er bij aangesloten. Onlangs presenteerde de federatie een gloednieuw inspiratiecollege dat de discussie over de omgevingskwaliteit zal intensiveren. Onze adviseur Jos van den Hende neemt hier in plaats....Lees verder
Waardestellingen; een schat aan informatie
Na zorgvuldig en intensief onderzoek -een traject van bijna tien jaar- zijn alle stations uit De Collectie nu voorzien van een cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling. ...Lees verder
Spoorbeeldverhalen #4: Rotterdam-Eemshaven
Zeg je haven, dan denk je aan water en schepen. Maar voor havens zijn het spoor en treinen minstens zo belangrijk. Zowel in Rotterdam als de gemeente Eemsmond, waartoe de Eemshaven behoort, wordt momenteel gewerkt aan de verdere versterking van de relatie haven-station. Dit Spoorbeeldverhaal gaat over twee uitersten ...Lees verder