Nieuwsbrief
Is deze e-mail niet leesbaar, klik hier.
9 juli 2015
Spoorbouwmeester blikt vooruit
Wat zijn de spoorse opgaven van nu en de nabije toekomst? Welke projecten gaan de komende jaren de agenda bepalen? In het net verschenen
Jaarbericht over 2014 blikt Spoorbouwmeester Bert Dirrix alvast vooruit. Zo noemt hij in zijn voorwoord de transformatie en vernieuwing van veel kleine en middelgrote stations, waarmee herbestemming verder aan betekenis zal gaan winnen. Maar ook de omgang met de fiets, de omgang met OVCP op de stations, het effect van de verdergaande automatisering van service en kaartverkoop en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s. 'Geïnspireerd door de resultaten van de afgelopen jaren kunnen we de Spoorbeeldkwaliteits-standaard blijven vertalen naar de uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan', aldus Bert Dirrix. De complete tekst van de vooruitblik is na te lezen in het Jaarbericht 2014.
Jaarbericht 2014
Ieder jaar blikt Bureau Spoorbouwmeester terug op het afgelopen jaar. Dat doen we in ons Jaarbericht. In vergelijking met eerdere jaren heeft het Jaarbericht dit keer een iets andere opzet. Het bestaat uit het essay Publieke betekenis, Publieke kwaliteit, een Beeldessay door Dieuwertje Komen en een bondig overzicht van vrijwel alle programma's en projecten waar Bureau Spoorbouwmeester in 2014 aan heeft gewerkt. Daarnaast bevat het Jaarbericht een voorwoord van Bert Dirrix waarin hij de belangrijkste toekomstige opgaven verkent. Benieuwd naar het resultaat? Kijk dan op de Spoorbeeld website: Lees verder
Overzichtsposter Stationsobjecten
Voor iedereen die aan het station werkt, heeft Bureau Spoorbouwmeester een speciale overzichtsposter ontwikkeld met daarop nagenoeg alle stationsobjecten. De poster toont de samenhang en de relatie tussen de verschillende ‘objectfamilies’. Via de poster wordt bovendien op toegankelijke wijze informatie verschaft over het Modulaire Maatsysteem. De poster kan worden gedownload via onze website. De gedrukte versie (A0-formaat) is vanaf dinsdag 14 juli ook op te vragen bij het secretariaat van Bureau Spoorbouwmeester (zolang de voorraad strekt): T 088 231 5111 of door een e-mail te sturen.
11 juni 2015 Lezing Bert Dirrix Sociaal Cultureel Planbureau
Op 11 juni gaf Spoorbouwmeester Bert Dirrix een lezing voor de tachtig medewerkers van het Sociaal Cultureel Planbureau, waarin hij de belangrijkste principes van het Spoorbeeld-beleid, het Stationsconcept en de Visie op Informatie uiteenzette, aan de hand van mooie en concrete voorbeeldprojecten.
20 juni 2015 Dag van de Architectuur
Tijdens de Dag van de Architectuur waren Spoorbouwmeester Bert Dirrix en adviseur Jos van de Hende aanwezig bij de bezichtiging van de nieuwe stations van Rotterdam en Delft. Met een groep experts (waaronder Donné Slangen, Hans Leeflang, Jan Benthem en Sebastiaan de Wilde) werd gesproken over de strategische rol van het station in gebiedsontwikkelingen.
17-21 aug. 2015 Lezing Miguel Loos IASS 2015
Op het aankomende IASS Symposium (International Association for Shell and Spatial Structures) is adviseur Miguel Loos één van de keynote speakers. Het thema van dit jaar is Future Visions. Tijdens het symposium zullen de nieuwste visies op het gebied van digitale technologie en BIM gepresenteerd worden. IASS 2015 vindt van 17-21 augustus plaats in Amsterdam.
Essay: Prettig Wachten
De meeste stations van het programma Prettig Wachten zijn gereed. Dat is een mooi moment om de resultaten eens op een rij te zetten. In opdracht van Bureau Spoorbouwmeester schreef Caroline Kruit het essay Prettig Wachten: een aangename overstap. Het vertelt over het station als plaats van beleving, verblijf en ontmoeting en geeft inzicht in de inspirerende veranderingen die ruim twintig kleine en middelgrote stations hebben ondergaan. Het essay is vanaf nu te lezen en te downloaden via de Inspiratie-pagina's van onze website... Lees verder
Design Derby
De publicatie Design Derby Nederland - België (1815-2015< toont de hoogtepunten van 200 jaar vormgeving in Nederland en België. Voor het hoofdstuk ‘Nederlandse vormgeving in de publieke sector’ leverde Bureau Spoorbouwmeester archief-beelden aan van de ontwerp-afdeling van de Nederlandse Spoorwegen... Lees verder
Ontwerpen a/h Spoor
De publicatie Ontwerpen aan het Spoor, eind vorig jaar op initiatief van ons Bureau uitgegeven ter gelegenheid van het 175-jarige spoor, is nog steeds te bestellen bij Uitgeverij NAi010. Dit bijzondere boek, rijk geïllustreerd met onbekend beeldmateriaal uit de archieven, is een boeiend naslagwerk... Lees verder
Beeldessay
Fotograaf Dieuwertje Komen maakte in opdracht van BSM voor het Jaarbericht 2014 een Beeldessay. Hierin verbeeldt zij haar reis van Rotterdam Centraal via Utrecht Centraal, Boxtel en Zaltbommel naar Helmond. Al deze locaties staan voor de projecten waar Bureau Spoorbouwmeester in 2014 bij betrokken was... Lees verder