Nieuwsbrief
Is deze e-mail niet leesbaar, klik hier.

Je ontvangt deze email omdat je bekend bent met Bureau Spoorbouwmeester of één van onze
medewerkers. Schrijf je uit mocht je deze email niet meer willen ontvangen.
22 juli 2014

Sinds enige tijd houden wij u digitaal op de hoogte van het Spoorbeeld en zaken rondom Bureau Spoor­bouwmeester. In deze nieuwsbrief maken we u er attent op dat er een nieuw jaarbericht is en laten we u weten dat op initiatief van Bureau Spoorbouwmeester een boek zal verschijnen. Dit boek, Ontwerpen aan het spoor komt in september uit en is mede ter gelegenheid van 175 jaar SPOOR.

Jaarbericht 2013
Naast de nieuw- en verbouwprojecten was 2013 het jaar van projecten die op het eerste oog niet zo groot lijken maar toch veel invloed hebben op het comfort en de reisbeleving. Iedereen die afgelopen jaar aan het spoor werkte, komt waarschijnlijk tot de conclusie dat 2013 een boeiend maar vol jaar was. Op veel plekken werd gebouwd aan de vernieuwing van stations. De inspanningen van de afgelopen jaren worden steeds beter zichtbaar. Plannen die lang op de tekentafel lagen en daarna schuil gingen achter tijdelijke oplossingen en bouwsteigers, tonen nu hun kwaliteit aan de reizigers.

Alle bovengenoemde projecten stemmen hoopvol. Ze laten zien dat het belang van een goede samenwerking en een goed ontwerp door steeds meer partijen onderschreven worden. Dat geldt voor het stations en de stationsomgeving, voor het spoor, de spooromgeving en voor de trein....Lees verder
Voorverkoop van boek is begonnen

Bureau Spoor­bouwmeester heeft het initiatief genomen om een boek te laten publiceren over het belang van institutioneel ontwerpen en de bijzondere vormgeving op en rond het spoor in Nederland. De aandacht voor een samenhangend en concernbreed gedragen kwaliteit blijkt namelijk geen vanzelfsprekendheid. Het verhaal begint bij de introductie van een nieuwe huisstijl voor de Nederlandse Spoorwegen in 1968. ...Lees verder
okt 2014 Watford Conferentie in Amsterdam
Van 15 oktober tot en met 18 oktober 2014 vindt in Amsterdam de 49e Watford Conference plaats. ProRail en NS organiseren de conferentie en treden op als gastheer. Bureau Spoorbouwmeester ondersteunt de organisatie. Het thema voor 2014 is Transformatie.

De Watford Conference is een initiatief van de Watford Group die bijna vijftig jaar geleden werd opgericht in Engeland. De Watford Conference stimuleert het uitwisselen van ervaring en ideeën over vormgeving in de spoorsector. Jaarlijks trekt de bijeenkomst tussen de vijftig en tachtig professionals, afkomstig uit Europa, Amerika en Azië.

Gelijktijdig worden de Brunel Awards bekend gemaakt. Deze award, eveneens een initiatief van de Watford Group, bestaat sinds 1985 en promoot esthetische kwaliteit, klantgerichtheid en duurzaamheid in alle sectoren van de spoorwegindustrie. De Brunel Awards worden in vijf categorieën uitgereikt: stations, infrastructuur, railgebonden gebouwen, industrieel design, branding en graphic arts en rolling stock. De prijsuitreiking vindt plaats op 15 oktober 2015 tijdens de Watford Conference in Amsterdam.
Lees verder
sept 2014 Open monumentendag: Op reis

Binnen het Spoorbeeld houdt Bureau Spoorbouwmeester een pleidooi voor het koesteren van de bijzondere cultuurhistorische waarde van het Spoorse erfgoed en het belang daarvan voor de reisbeleving. De Spoorsector geeft daarom mede veel aandacht aan de Collectie, de vijftig stations die samen een representatief beeld geven van het gebouwenbezit van NS en ProRail.

Bureau Spoorbouwmeester wijst dit jaar op de open monumentendag op 13 en 14 september 2014 vanwege het passende thema. Op de website van de organisatie valt meer te lezen wat er gedurende die dagen te zien valt in Nederland.
Lees verder
jul 2014 Spoorbeeldflyer is nog steeds verkrijgbaar
Dagelijks maken vele honderdduizenden mensen gebruik van het spoor. Zo’n belangrijke publieke voorziening verdient het om met zorg vormgegeven te worden. Dat is een uitdagende maar vaak ook complexe opgave. Daarom is op initiatief van ProRail en NS het Spoorbeeld opgesteld als leidraad. 

Het Spoorbeeld is ook weer uitdeelbaar doordat we een intermediair hebben ontwikkeld tussen de mensen en de website waar het vormgevingsbeleid te vinden valt. Doel is om meer mensen kennis te laten nemen van de mogelijkheden die deze website biedt aan iedereen. Spoorbeeld in deze vorm kan door u worden uitgedeeld aan iedereen die met het Spoorbeeld te maken krijgt en is te verkrijgen bij Bureau Spoor­bouwmeester.
Aanwinsten bij essays
Naast een gebruiksvriendelijke portal voor alle relevante visies, kaders en ontwerpuitgangspunten wil het Spoorbeeld ook informeren en inspireren. Een deel van de website is hier speciaal voor ingericht. Onder de kop inspiratie is ruimte voor essays, achtergronden, nieuws en andere verhalen over concrete projecten en ontwikkelingen die het spoor en het Spoorbeeld betreffen.

Inmiddels zijn hier de nodige bijdragen aan toegevoegd. Zo verschenen al inspirerende artikelen over Erfgoed en hergebruik en een artikel met een uitgebreide samenvatting van het onderzoek naar de standaardstations van de Staatsspoorwegen. Op dit moment wordt er gewerkt aan twee nieuwe essays. In het ene essay wordt de corridorontwikkeling 
beschreven en relaties gelegd met Spoorbeeld. In het andere essay wordt het project Prettig Wachten in allerlei facetten belicht. Niet alleen de projecten komen aan bod maar er wordt ook geschreven over het proces en de dingen die je kunt meenemen naar toekomstige ontwikkelingen. Ze zullen na de zomer een plek krijgen op de Spoorbeeld website.
Stationspleinen
Met dit essay willen we aandacht vragen voor de betekenis van stationspleinen, voor het unieke karakter daarvan, en de diversiteit van de opgaven die er ligt voor de samenwerkende partijen in het omgevingsdomein.....
Lees verder
Spoorerfgoed
Dit essay vertelt meer over de betekenis van het spoorerfgoed, voor het unieke karakter, en de diversiteit van de opgaven. Hoe kunnen we de gebruiksmogelijkheden op duurzame wijze en met trots inzetten voor de reiziger?...
Lees verder
Glaskunst
Dit essay biedt een overzicht van de toepassing van glaskunst in Nederlandse stations wat inspirerend kan zijn voor nieuwe opgaven voor hedendaagse decoratieve stationskunst....
Lees verder