Nieuwsbrief
Is deze e-mail niet leesbaar, klik hier.

Je ontvangt deze email omdat je bekend bent met Bureau Spoorbouwmeester of één van onze
medewerkers. Schrijf je uit mocht je deze email niet meer willen ontvangen.
11 oktober 2012
Nieuw Spoorbeeld feestelijk gelanceerd
Onder grote belangstelling is gisteren het vernieuwde Spoorbeeld gelanceerd door President-directeur ProRail Marion Gout-van Sinderen, President-directeur NS Bert Meerstadt en Spoorbouwmeester Koen van Velsen. Zij onderschreven het belang van een integrale aanpak van de opgaven rond het spoor. Het Spoorbeeld zal daarin een centrale, bindende en vooral inspirerende rol spelen. ‘Het Spoorbeeld is (ook) een oproep om de opgaven rond het spoor gezamenlijk op te pakken. Laten we elkaar op blijven zoeken en het Spoorbeeld, en daarmee de beleving van het spoor, steeds beter maken’, aldus Spoorbouwmeester Koen van Velsen.
 

Geheel in stijl werd het Spoorbeeld gepresenteerd op de plek waar nu al volop wordt gebouwd aan de toekomst van het spoor: het in aanbouw zijnde nieuwe Utrecht CS, boven de sporen 18 en 19. Tijdens de bijeenkomst werd door vijf sprekers ingegaan op de betekenis en de verschillende facetten van het Spoorbeeld. Wouter Veldhuis van MUST Stedenbouw ging in een korte presentatie in op de betekenis van de stationsomgeving en het perspectief van de stad. Raymond Krukkert (ProRail) belichtte het perspectief van de opdrachtgever. Architect Nanne de Ru vertelde  over de betekenis van het Station en Lara Voerman (SteenhuisMeurs) sprak over de rijke spoortraditie en landschapsarchitect Hein Otto. Filosoof en publicist Bram Esser sloot af met een verhaal over zijn eigen ervaringen als veelvuldig treinreiziger: van de trein als ontmoetingsplek, de trein als werkplek of een plek om weg te dromen en te mediteren. Het vernieuwde Spoorbeeld is digitaal voor iedereen beschikbaar via www.spoorbeeld.nl
Spoorbeeld gaat digitaal.
Het Spoorbeeld als beleidsdocument wordt voor het eerst volledig digitaal aangeboden en is  voor iedereen toegankelijk en overal eenvoudig te raadplegen. Makkelijk voor updates, makkelijk omdat de meest actuele versie beschikbaar is.

De website bevat de algemene Spoorbeeldvisie en ontsluit alle(deel)visies van NS en ProRail, kaders en ontwerpprincipes die tot het Spoorbeeld behoren of daarvan zijn afgeleid.   Via de homepage kun je via station, stationsomgeving, spoor, spooromgeving en trein navigeren naar het beleid per routeonderdeel op de verschillende webpagina’s. Het daagt uit om verder te kijken en met plezier en enthousiasme vanuit het Spoorbeeld te werken...
Lees verder
Aanpassing van het Stationsconcept
In het kielzog van het nieuwe Spoorbeeld is het Stationsconcept aangepast. Met de lancering van de website www.spoorbeeld.nl vervangt deze digitale update de papieren uitgave. De tekst van het Stationsconcept is grotendeels intact gebleven. Aanpassingen betreffen vooral de teksten over het aankomstdomein. Ook heeft dit domein een nieuwe naam gekregen. Het aankomstdomein heet nu omgevingsdomein.

In de nieuwe digitale uitgave van het Stationsconcept is extra aandacht voor de stationsomgeving. Het past binnen de bredere visie van het Spoorbeeld en de toegenomen aandacht voor de hechting van spoor en station aan de omgeving.

De nieuwe visie kwam mede tot stand op basis van de studies naar de relatie tussen omgeving, station en spoor die als onderdeel van het nieuwe Spoorbeeld werden uitgevoerd door Must Stedebouw en landschapsarchitect Berno Strootman. In hun studies namen zij de essentie van de visie op het aankomstdomein van NS Stations en de analyses uit het onderzoek Fixing the Link van Inoek Brouwer mee.

Om recht te doen aan de bredere benadering van de stationsomgeving, is de term aankomstdomein vervangen door omgevingsdomein. Hiermee wordt duidelijk dat het niet alleen de plek waar reizigers aankomen of vertrekken, maar het omgevingsdomein ook betekenis heeft voor de omliggende context van stad, wijk, dorp of landschap. Immers: de wisselwerking tussen station, stationsomgeving en de kenmerken van de stad, het dorp of omliggende landschap heeft invloed op de aard en het belang van de vervoersstromen, de stedelijke functies en de verblijfskwaliteit.

Hoewel de belangrijkste update van het Stationsconcept schuilt in het omgevingsdomein, zijn ook kleine wijzigingen aangebracht in de tekst over de loopverbindingszone. Nu is expliciet aandacht gegeven aan de omgang met de publieke delen van het station die een interwijkverbinding of transferfunctie op het niveau van een multimodale vervoersknoop bedienen.
..Lees verder 
11 okt 2012 Oproep tot samenwerking
Tijdens het event op 10-10-2012 riep de Spoorbouwmeester op tot samenwerking en ambassadeursschap. We bouwen samen aan het Spoorbeeld. Dit is altijd in ontwikkeling en dat kan niet zonder ieders steun en medewerking...Lees verder
10 okt 2012 Jaarbericht 2011
Ons jaarbericht over 2011 is weer verschenen en rondgestuurd. Hij is digitaal te bekijken met onderstaande link.....Lees verder
10 okt 2012 De Collectie
Op de nieuwe website kun je tegenwoordig checken of een station tot De Collectie behoort.....Lees verder
Het Spoorbeeld dichterbij
Wil je meer weten over het Spoorbeeld of heb je zelf iets over Spoorbeeld, laat het ons weten. Dit kun je doen via een email op info@spoorbouwmeester.nl.
Essays
In het Inspiratiegedeelte van de website zijn de eerste zes essays opgenomen. Zij bieden achtergrondinformatie voor het beleid en zijn interessant om te lezen...Lees verder
Artikelen
In het Inspiratiegedeelte van de website zijn de eerste twee artikelen opgenomen. Zo is er een artikel over De WOLK van John Kormeling en een artikel over de NSP's...Lees verder
De Collectie
In het Inspiratiegedeelte is de Collectie opgenomen. Zo kun je via de website zoeken of een station onderdeel uitmaakt van de Collectie...Lees verder